ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Công ty TNHH ProxyViet (sau đây xin gọi là “ProxyViet.com”, “chúng tôi” tùy theo trường hợp) xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Người đăng ký” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Khách hàng sử dụng các dịch vụ của ProxyViet.com Việt Nam đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản thỏa thuận rõ ràng trong văn bản này (Điều khoản sử dụng dịch vụ) và những điều khoản sử dụng riêng cho từng dịch vụ.
Quy định từ chối phục vụ

Chúng tôi có quyền chấm dứt dịch vụ mà không hoàn lại tiền hoặc từ chối cung cấp dịch vụ trong tương lai nếu vi phạm các điều khoản sử dụng sau đây:

 • Sử dụng dịch vụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện hành và các quy định quốc tế đang được áp dụng tại Việt Nam.

 • Sử dụng dịch vụ để truyền bá các nội dung chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây xung đột tôn giáo/chính trị, văn hóa phẩm đồi trụy, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 • Sử dụng để quảng bá các dịch vụ đánh bạc trực tuyến, cá cược, trao đổi/mua bán sản phẩm bị cấm theo quy định.

 • Sử dụng dịch vụ proxy hoặc tài nguyên máy chủ để phát tán thư SPAM, thư quảng cáo, BULK, MASS MAIL,….hoặc các hình thức gửi email từ máy chủ cho với số lượng email làm ảnh hưởng đến uy tín của các dãy IP tại ProxyViet.com Việt Nam.

 • Phân phối phần mềm độc hại nhằm tấn công các trang web khác, hoặc gây thiệt hại đến hệ thống của ProxyViet Vietnam, chẳng hạn như Botnet, DDoS, Malware, Virus, Phishing.

 • Sử dụng proxy để giả mạo cá nhân hoặc tổ chức và ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của người khác.

 • Sử dụng phần mềm để lạm dụng CPU và các tài nguyên máy chủ khác như đào Coin, phần mềm trao đổi lượt xem trang web tương tự như Hitleap...

 • Sử dụng proxy để quảng bá các dịch vụ/sản phẩm bất hợp pháp được định nghĩa trong Nghị định 15/2020/ND-CP.

 • Sử dụng dịch vụ để vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ và nội dung giả mạo của tổ chức/ cá nhân khác.

 • Sử dụng proxy để quảng cáo các dịch vụ/sản phẩm bất hợp pháp được định nghĩa trong Nghị định 15/2020/ND-CP.

 • Sử dụng dịch vụ để đăng nhập hoặc đăng ký vào các cổng thanh toán của ngân hàng và ví điện tử.

Trách nhiệm của khách hàng

Khách hàng tại ProxyViet Vietnam luôn có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người thuê dịch vụ - theo quy định của Luật Dân sự và Luật Thương mại Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng, họ cũng cần tuân thủ các quy định sau:

 • Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin đăng nhập vào hệ thống trang web hoặc thông tin đăng nhập vào bảng điều khiển dành cho khách hàng tại ProxyViet Vietnam. Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo cho chúng tôi nếu phát hiện việc sử dụng mật khẩu trái phép.

 • Khách hàng chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp khi sử dụng dịch vụ ProxyViet Vietnam trong các hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam và sẽ chấp nhận tất cả các hình thức xử lý từ các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) nếu những hành vi đó vi phạm pháp luật của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản proxy và tự chịu trách nhiệm nếu hậu quả thiệt hại xảy ra do sự chủ quan hoặc quản lý lỏng lẻo của khách hàng.

 • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác của người hoặc tổ chức đăng ký dịch vụ, và phải đảm bảo các giấy tờ có liên quan được gửi cho chúng tôi là chính xác như CMND, Hộ chiếu,…khi có yêu cầu.

Trách nhiệm của Công ty TNHH ProxyViet.com Việt Nam

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, ProxyViet.com Việt Nam có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại. ProxyViet.com Việt Nam có trách nhiệm dưới đây:

 • Cung cấp dịch vụ với thông số kỹ thuật đúng như cam kết trên trang chủ ProxyViet.com.

 • Có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng xuyên suốt trong thời gian sử dụng dịch vụ tùy theo chính sách hỗ trợ theo điều khoản sử dụng của từng dịch vụ.

 • Thông báo đầy đủ cho khách hàng khi có lịch bảo trì dịch vụ hoặc thay đổi trong dịch vụ.

 • Thực hiện đúng với các cam kết khác trong văn bản này và những văn bản pháp lý liên quan.

Tạm ngưng dịch vụ

Dịch vụ của khách hàng sẽ bị tạm ngưng mà không cần thông báo trước nhưng sẽ được nhận email thông báo ngưng khi đã ngưng dịch vụ theo các trường hợp dưới đây:

 • Quá hạn thanh toán hết hạn dịch vụ.

 • Dịch vụ vi phạm chính sách sử dụng của dịch vụ tương ứng.

 • Có tranh chấp xảy ra kiện cáo, hoặc chịu sự kiểm tra của pháp luật.


Đăng ký tài khoản

Tài khoản trên hệ thống quản trị dịch vụ ProxyViet.com Việt Nam là một tài khoản khách hàng tạo ra trong quá trình đăng ký dịch vụ. Tài khoản này sẽ có chức năng theo dõi thời hạn dịch vụ, thanh toán và gia hạn dịch vụ, gửi yêu cầu hỗ trợ và sử dụng các chức năng đặc thù của từng dịch vụ. Tất cả các tài khoản mới phải được đăng ký với thông tin hợp lệ và xác minh được. Tài khoản đăng ký mới với thông tin sai lệch sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước. Không thể đăng ký nhiều tài khoản cho một người dùng. Bạn phải cung cấp thông tin xác nhận chính xác và kịp thời với chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ của bạn với ProxyViet.com Việt Nam. Chúng tôi có thể gửi xác nhận bất kỳ thông tin thay đổi nào, và nếu không thể nhận được xác nhận, chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ của bạn.