Chính sách khách hàng VIP

Thời gian bắt đầu từ ngày 01 tháng 1 năm 2024
KHÁCH HÀNG VIP 1


Điều Kiện: Tổng nạp trong tháng và tiêu dùng trong tháng của khách Hàng từ 6 triệu, Tương đương mua 60 proxies gói VIP 30 và được chết khấu 20%
Từ tháng thứ 2, khách hàng được hưởng ưu đãi giảm giá 50% so với giá niêm yết
Giá niêm yết 135.000đ/1 port /1 tháng sẽ còn 67.500đ/1 port/ 1 tháng
Lưu ý: Chính sách KH VIP được hưởng chiết khấu chỉ áp dụng cho gói tháng (không áp dụng gói ngày và gói tuần)
Và chỉ áp dụng KH mua 1 lần trong tháng, số lượng Min 70 Max 70 proxies /1 lần đối với Khách hàng VIP đã được hệ thống ghi nhận.
Quyền Lợi: Tài khoản khách hàng được hưởng ưu đãi này Vĩnh Viễn(*) tại PROXYVIET.COM và sẽ không tham gia được gói VIP cao hơn.
Trường hợp KH có nhu cầu nâng gói VIP cao hơn, vui lòng liện hệ admin để được hỗ trợ xét duyệt và nâng cấp VIP.

KHÁCH HÀNG VIP 2


Điều Kiện: Tổng nạp trong tháng và tiêu dùng trong tháng của khách Hàng từ 8 triệu, Tương đương mua 80 proxies gói VIP 30 và được chết khấu 20%
Từ tháng thứ 2, khách hàng được hưởng ưu đãi giảm giá 60% so với giá niêm yết
Giá niêm yết 135.000đ/1 port /1 tháng sẽ còn 54.000đ/1 port/ 1 tháng
Lưu ý: Chính sách KH VIP được hưởng chiết khấu chỉ áp dụng cho gói tháng (không áp dụng gói ngày và gói tuần)
Và chỉ áp dụng KH mua 1 lần trong tháng, số lượng Min 120 Max 120 proxies /1 lần đối với Khách hàng VIP đã được hệ thống ghi nhận.
Quyền Lợi: Tài khoản khách hàng được hưởng ưu đãi này Vĩnh Viễn(*) tại PROXYVIET.COM và sẽ không tham gia được gói VIP cao hơn.
Trường hợp KH có nhu cầu nâng gói VIP cao hơn, vui lòng liện hệ admin để được hỗ trợ xét duyệt và nâng cấp VIP.

KHÁCH HÀNG VIP 3


Điều Kiện: Tổng nạp trong tháng và tiêu dùng trong tháng của khách Hàng từ 10tr triệu, Tương đương mua 120 proxies gói VIP 30 và được chết khấu 30%
Từ tháng thứ 2, khách hàng được hưởng ưu đãi giảm giá 70% so với giá niêm yết
Giá niêm yết 135.000đ/1 port /1 tháng sẽ còn 40.500đ/1 port/ 1 tháng
Lưu ý: Chính sách KH VIP được hưởng chiết khấu chỉ áp dụng cho gói tháng (không áp dụng gói ngày và gói tuần)
Và chỉ áp dụng KH mua 1 lần trong tháng, số lượng Min 200 Max 200 proxies /1 lần đối với Khách hàng VIP đã được hệ thống ghi nhận.
Quyền Lợi: Tài khoản khách hàng được hưởng ưu đãi này Vĩnh Viễn(*) tại PROXYVIET.COM và sẽ không tham gia được gói VIP cao hơn.
Trường hợp KH có nhu cầu nâng gói VIP cao hơn, vui lòng liện hệ admin để được hỗ trợ xét duyệt và nâng cấp VIP.

KHÁCH HÀNG VIP 4- GÓI VIP MAX


Điều Kiện: Tổng nạp trong tháng và tiêu dùng trong tháng của khách Hàng từ 20 triệu, Tương đương mua 220 proxies gói VIP 30 và được chết khấu 30%
Từ tháng thứ 2, khách hàng được hưởng ưu đãi giảm giá 85% so với giá niêm yết
Giá niêm yết 135.000đ/1 port /1 tháng sẽ còn 32.000đ/1 port/ 1 tháng
Lưu ý: Chính sách KH VIP được hưởng chiết khấu chỉ áp dụng cho gói tháng (không áp dụng gói ngày và gói tuần)
Và chỉ áp dụng KH mua 1 lần trong tháng, số lượng Min 350 Max 350 proxies /1 lần đối với Khách hàng VIP đã được hệ thống ghi nhận.
Quyền Lợi: Tài khoản khách hàng được hưởng ưu đãi này Vĩnh Viễn(*) tại PROXYVIET.COM. Áp Dụng cho cả Đối Tác - CTV Bán PPROXY

(*)Hạng VIP sẽ hết hiệu lực khi khách hàng không sử dụng liên tục quá 2 tháng.


Cập nhật điều khoản dịch vụ

Nhằm đáp ứng tiến độ phát triển dịch vụ, chính sách dịch vụ có thể sẽ có những điều chỉnh. ProxyViet có quyền điều chỉnh chính sách này nếu cần thiết để đảm bảo sự phù hợp. Mỗi khi chính sách được điều chỉnh, chúng tôi sẽ ghi lại thời gian cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm thông báo chi tiết về các thay đổi. Quý khách hàng cần cập nhật chính sách trước khi đăng ký và sử dụng dịch vụ.

Vui lòng liên hệ telegram ADMIN để đăng ký trở thành KHÁCH HÀNG VIP của chúng tôi.