Điều khoản sử dụng dịch vụ

Thỏa thuận sử dụng

Proxyviet.com xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Khách hàng sử dụng các dịch vụ của proxyviet đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản thỏa thuận rõ ràng trong văn bản này (Điều khoản sử dụng dịch vụ) và những điều khoản sử dụng riêng cho từng dịch vụ.

Quy định đối với khách hàng

Chúng tôi có quyền khóa dịch vụ không hoàn tiền hoặc từ chối phục vụ trong tương lai nếu vi phạm các quy định sử dụng sau đây:
Sử dụng thiết bị proxyviet để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện hành và các quy định quốc tế đang được áp dụng tại Việt Nam.
Sử dụng thiết bị proxyviet để truyền bá các nội dung chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây xung đột tôn giáo/chính trị, văn hóa phẩm đồi trụy, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Sử dụng thiết bị proxyviet để quảng bá các dịch vụ đánh bạc trực tuyến, cá cược, trao đổi/mua bán sản phẩm bị cấm theo quy định.
Sử dụng thiết bị proxyviet hoặc tài nguyên máy chủ để phát tán thư SPAM, thư quảng cáo, BULK, MASS MAIL,….
Sử dụng thiết bị proxyviet để phát tán và lưu trữ các loại mã độc nhằm mục đích tấn công website khác, hoặc mục đích phá hoại hệ thống của proxyviet như Botnet, DDoS, Malware, Virus, Phishing.
Sử dụng thiết bị proxyviet để mạo danh cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng danh dự và uy tín cho người khác.
Sử dụng thiết bị proxyviet để quảng bá các dịch vụ/sản phẩm trái phép được quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP..
Sử dụng thiết bị proxyviet để số vi phạm bản quyền, tác quyền, nội dung giả mạo tổ chức/cá nhân khác.

Trách nhiệm của khách hàng.

Khách hàng mua thiết bị proxyviet có đầy đủ quyền – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất, khách hàng cũng cần tuân thủ một số quy định sau đây:
Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật thông tin đăng nhập vào hệ thống website hoặc thông tin đăng nhập vào bảng điều khiển dành cho khách hàng trên thiết bị proxyviet. Khách hàng có trách nhiệm thông báo với chúng tôi nếu phát hiện hành vi sử dụng thiết bị trái phép để được hỗ trợ.
Khách hàng tự chịu trách nhiệm khi sử dụng proxyviet trước pháp luật khi có tranh chấp, khiếu kiện.
Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản proxy và tự chịu trách nhiệm nếu hậu quả thiệt hại xảy ra do sự chủ quan hoặc quản lý lỏng lẻo của khách hàng trong việc sử dụng hoặc các hoạt động liên quan đến chia sẻ, kinh doanh proxy của mình.
Khách hàng phải tuân thủ quy định sử dụng sim số theo Nghị định 49/2017/ND-CP về việc chuẩn hóa thuê bao di động.

Trách nhiệm của Proxyviet.com

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, Proxyviet.com có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại. proxyviet có trách nhiệm dưới đây:
Cung cấp thiết bị với thông số kỹ thuật đúng như cam kết trên trang web được cài đặt sẵn trên thiết bị đầu cuối cung cấp cho khách hàng.
Có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng xuyên suốt trong thời gian bảo hành dịch vụ. Hết thời gian bảo hành, chúng tôi không có trách nhiệm với sản phẩm. Tùy theo chính sách hỗ trợ theo điều khoản sử dụng của từng dịch vụ đã cam kết với khách hàng.
Thông báo đầy đủ cho khách hàng khi có lịch bảo trì dịch vụ hoặc thay đổi trong dịch vụ.
Thực hiện đúng với các cam kết khác trong văn bản này và những văn bản pháp lý liên quan.

Tạm ngưng dịch vụ.

Dịch vụ của khách hàng sẽ bị tạm ngưng mà không cần thông báo trước nhưng sẽ được nhận email hoặc các phương tiện liên quan để thông báo ngưng khi đã ngưng dịch vụ theo các trường hợp dưới đây:
Quá hạn thanh toán, hết hạn dịch vụ.

Dịch vụ vi phạm chính sách sử dụng của dịch vụ tương ứng.
Có tranh chấp xảy ra kiện cáo, hoặc chịu sự kiểm tra của pháp luật.

Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

Trong mọi trường hợp, bất cứ giám đốc điều hành của proxyviet hoặc nhân viên, các đại lý sẽ không phải chịu trách nhiệm do tổn thất trực tiếp hoặc hậu quả. Đặc biệt ngay cả việc mất quyền lợi khách hàng hoặc mất dữ liệu do chủ quan của khách hàng. Khách hàng cũng chấp nhận rằng proxyviet có quyền miễn trừ đảm bảo trách nhiệm tại các điều khoản trong văn bản này nếu có thỏa thuận riêng với khách hàng. Khách hàng không được quyền miễn trừ trách nhiệm với các điều khoản được nêu trong văn bản này.