Lộ Trình Phát Triển Proxyviet.com

Version 1.0.0
Release date: 27.04.2020

Tổng hợp các Cập Nhật, và Fix Lỗi

Lộ Trình Updates & Fix:

ProxyViet - Version: 1.0.0 Alpha Test 20/4/2020

 • Ra mắt chính thức dịch vụ ProxyViet
 • Mở dùng thử Proxy
 • Fix: Cập Nhật Bảng Giá

ProxyViet - Version: 1.0.1 Open Beta 27/04/2020

 • New: Thêm gói 32 ip
 • New: Quản lý gói IP 128IPv6 theo riêng từng Server (Tối Đa Tốc Độ) cho gói này.
 • Misc: Cập nhật Bảng Giá chính thức
 • Misc: Tối ưu hóa website Proxyviet.com

ProxyViet- Version: 2.0.0 Full Release - Coming Soon 10/05/2020

 • New: Cập nhật thêm Loại Proxy IPv6 Refresh (Có thể thay đổi địa chỉ IP mỗi ngày).
 • New: Cập nhật cổng tự Quản lý Proxy cho người dùng.
 • New: Hỗ trợ dạng kết nối xác thực qua IP WAN/LAN kết nối đến Proxy IP:Port.
 • New: Hệ thống dành cho Reseller và Coupon Code.
 • Misc: Giao Diện Website mới đẹp và nhanh hơn
 • Misc: Tối ưu hóa website Proxyviet.com

26 MB - include updates and bug fixes.